บ้านสนวนนอก

บ้านสนวนนอกเป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมโดยมีลวดลายเอกลักษณ์ท้องถิ่นได้แก่ ผ้าไหมหางกะรอก โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมการทอผ้าไหม ทดลองสาวไหม ปั่นด้าย ทอผ้าใต้ถุนเรือน ชมการทำกระดึง ทดลองชิมขนมตดหมา รสชาติหวานมันอร่อยจากพืชสมุนไพร “ต้นตดหมา” ร่วมกิจกรรม “รำตรด” ซึ่งเป็นการละเล่นของชาวกัมพูชาใช้เชื้อเชิญให้ผู้คนมาทำบุญมีจังหวะทั้งเร็วและช้า นอกจากนี้ในหมู่บ้านมีบ้านโบราณอายุมากกว่ 100 ปี ที่สามารถขึ้นไปเยี่ยมชมได้

นอกจากนี้ยังมีที่พักค้างแรมในรูปแบบ Homestay ราคาประมาณ 350 บาท / คน (ให้ผู้เข้าพักเตรียมผ้าเช็ดตัวมาเอง) ราคานี้รวมอาหารเช้าฝีมือชาวบ้าน จากตัวเมืองบุรีรัมย์ใช้เส้นทางถนนหลวงสายห้วยราช-กระสังมุ่งสู่ อ.ห้วยราชประมาณ 12 กม. บ้านสนวนนอกอยู่ห่างจากที่ว่าการ อ. ห้วยราช 2 กม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand