ย้ำมาตรฐานความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเล

ก.ท่องเที่ยวฯ ขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมทั้งป้องกัน และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทันที หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดฯ และโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลของไทย หลังจากสื่อโซเชียลมีเดียของจีนได้ตั้งคำถามถึงเรื่องนี้ ว่า ทุกภาคส่วนของไทยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง การประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อตกลงว่า ผู้ประกอบการเรือต้องตรวจสภาพอากาศก่อนที่จะออกเรือ เรือที่จะออกจากฝั่งต้องได้มาตรฐาน กัปตันเรือ-ลูกเรือ ต้องมีความพร้อม และได้รับการอบรมให้มีความรู้ในด้านภาษา ทักษะการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และนักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง

ขณะเดียวกัน ได้ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไลฟ์การ์ด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR ความรู้เกี่ยวกับทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ให้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยม เช่น ภูเก็ต พังงา สงขลา รวมถึงการฝึกอบรมด้านภาษา เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ป้ายเตือนต่างๆ เช่น ธงแดง พร้อมทั้งทำคลิปประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย เผยแพร่ผ่านทางทีวีบนรถนำเที่ยว หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย

ย้ำให้เชื่อมั่นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของไทย ซึ่งได้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือไว้ทุกด้าน โดยมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งหมด 78 ศูนย์ทั่วประเทศ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้ข้อมูลคำแนะนำด้านการท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยว โดยในแต่ละศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส รัสเซีย สเปน